Handtekeningen gezet voor nieuwbouw Middenweg

De gemeente Stede Broec heeft de voormalige Op/Maat locatie verkocht aan projectontwikkelaar Kuin Vastgoedontwikkeling BV. Op donderdag 15 februari zijn de handtekeningen gezet onder de verkoopovereenkomst.

Bovenkarspel Middenweg2.jpg

De gemeente zocht al enige tijd naar een nieuwe invulling voor het terrein na het vertrek van Op/Maat. Kuin was de ontwikkelaar die hier mogelijkheden zag en een voorlopig ontwerp indiende voor een appartementencomplex bestaande uit koopwoningen. Deze woningen zullen naar verwachting begin 2020 opgeleverd worden.
 
Verder optimaliseren

In oktober is het plan gepresenteerd aan de omwonenden en de gemeenteraad tijdens een informele informatieavond. Vervolgens zijn er verschillende gesprekken geweest met betrokkenen om het plan verder te optimaliseren. Dat proces is op dit moment nog gaande.

Parkeren
Een belangrijk uitgangspunt is dat er ruim wordt voldaan aan de parkeernorm (minimaal aanwezige parkeerplaatsen). Er komt een parkeergarage onder het gebouw. Naast deze ontwikkeling zijn er gesprekken met de ondernemers aan de overzijde van de Middenweg om met elkaar tot een nieuwe veilige parkeeroplossing te komen voor de situatie aan de kant van de winkels aan de Middenweg.
 
Procedure

Zo gauw de ontwerpen definitief zijn, zal er een aanvraag tot omgevingsvergunning gedaan worden en start ook het proces tot het wijzigen van het bestemmingsplan (van ‘bedrijven’ naar wonen). Dit zal ongeveer een jaar in beslag nemen. De verwachting is dat het bestaande pand in maart 2019 gesloopt kan worden waarna de voorbereidingen voor de nieuwbouw gestart worden.