22 vrijesector huurwoningen in gemeente Langedijk voor Bureau Landelijk Wonen

 

Op dinsdag 16 juli jongstleden ondertekenden Brenda-Smits Keijzer van Buro Landelijk Wonen, Frank Nannings van USP Vastgoed en Jan Kuin en Marcel Lub van Aannemingsbedrijf Kuin het koop- en aannemingscontract voor 22 middenwoningen van het plan Wonen in Langedijk. 
Buro Landelijk Wonen gaat deze 22 middenwoningen afzetten in het hogere huursegment. De verhuur en het beheer van deze woningen wordt verzorgd door Van der Borden uit Alkmaar.
De werkzaamheden om het plan bouwrijp te maken zijn inmiddels grotendeels gereed. De planning is om medio oktober 2019 te starten met de bouw van de woningen.

Naast de 22 huurwoningen worden er 26 koopwoningen gebouwd in de eerste fase. 
Voor het plan is veel  belangstelling en de verkoop verloopt voorspoedig. Er zijn nog enkele hoekwoningen en twee-onder-kapwoningen beschikbaar. Wilt u ook één van de bewoners worden in dit mooie ruim opgezette plan? Kijk op de website: https://woneninlangedijk.nl/